Gå till innehåll

Ordning & Reda

Ordning & Reda

AVGIFTER OCH REGLER
Här följer våra regler för betalning av kursavgift samt avbeställning av beställd eller påbörjad kurs.

BETALNING
I lägeravgiften ingår allt utom förutom medlemsavgift och det frivilliga avbeställningsskyddet.

Till lägeravgiften tillkommer medlemsavgiften i USF, den är på 500 kr/år.
I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under lägertiden. Medlemsavgiften är obligatorisk för alla som deltar i något av USF ́s läger på Skraggen.

Det finns möjlighet att köpa ett avbeställningsskydd för 300 kr.

Har avbeställningsskydd inte betalats, återbetalas ej heller något. Avbeställningsskyddet betalas vid erläggandet av anmälningsavgiften.

Betalning för Dagseglarskola

När vi fått din anmälan så skickar vi ut ett bekräftelsebrev med anmodan att erlägga HELA lägeravgiften, du skall då även betala medlemsavgift och eventuellt avbeställningsskydd. Vi vill ha inbetalningen insatt på vårat konto senast 14 dagar efter det att du fått bekräftelsebrevet. När vi registrerat betalningen är din plats på lägret säkrad, anmälan betraktas endast som preliminär tills denna betalning är gjord.

ÅTERBETALNINGAR

 1. I avgift till seglarläger betalas:
  500 kr i medlemsavgift (obligatoriskt)
  2.800 kr i lägeravgift
  300 kr i avbeställningsskydd (frivilligt)
 2. Medlemsavgiften är obligatorisk och ger medlemmen en kollektiv olycksfallsförsäkring under lägertiden.
 3. Avbeställningsskyddet är inte obligatoriskt, men det rekommenderas, eftersom reglerna i punkt 4 om hel eller delvis återbetalning endast gäller den som tecknat avbeställningsskydd.
 4. Lägeravgiften och/eller del därav betalas tillbaka om avbeställningsskydd erlagts och i följande fall:
  • a)  om beställaren (eleven) har avlidit (återbetalas hela det inbetalda beloppet).
  • b)  om avbeställning sker minst 4 veckor före lägerstart, återbetalas medlemsavgiften och 75 % av lägeravgiften
  • c)  om avbeställning sker senare än vad som sägs under b) men före lägerstart återbetalas medlemsavgiften och 50 % av lägeravgiften
  • d)  om avbeställning/avhopp sker efter lägerstart återbetalas ingenting om ej särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl utgörs av t.ex. nära familjemedlems/elevs dödsfall/allvarig sjukdom